Wat doen wij

Wij zijn een zelfstandige uitvaartvereniging zonder winstoogmerk en verzorgen uitvaarten voor zowel haar leden als niet-leden, waarbij hun belangen en die van de nabestaanden voorop staan

Bovendien wordt u veel rompslomp uit handen genomen. Alle gemaakte kosten worden bijvoorbeeld door onze vereniging voorgeschoten en worden daarna, onder aftrek van de door de leden vastgestelde ledenkorting, bij de nabestaanden in rekening gebracht. Alle diensten van de vereniging worden uitbesteed aan een professionele uitvaartverzorger.

De vereniging heeft niet de beschikking over een eigen of publieke aula in Stiens.

Om de samenwerking en kennis op uitvaartgebied te bevorderen is de vereniging lid van de Federatie van Friese Uitvaartverenigingen in Friesland. De Federatie is op haar beurt aangesloten bij het Landelijke Samenwerkingsverband NARDUS.

Afscheid nemen

Het is ons maar geleend,
de vele mooie dingen.
Ons onbetwistbaar eigendom
zijnde herinneringen